• 089 811 4486

TRENDYCOMMERCIAL
SHOP SPACE FOR RENT

PROMOTION

เช่าออฟฟิศ ฟรีเก็บ ฟรีจอด

จอง The Trendy Office ออฟฟิศใจกลางเมือง วันนี้!!!

•  ฟรี ที่เก็บของส่วนตัว Biz Self Storage
•  ฟรี ที่จอดรถส่วนเพิ่ม
•  รับสิทธิพิเศษของแถมฟรี นาน 3 เดือน
•  ระยะเวลาโปรโมชัน วันนี้ - 31 พ.ค. นี้


THE TRENDY OFFICE

พื้นที่ให้เช่าเริ่มตั้งแต่ 20 - 800 ตรม.
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

TRENDY

COMMERCIAL

SHOP SPACE FOR RENT

Office Space for Rent

Office Space for Rent

จอง The Trendy Office ออฟฟิศใจกลางเมือง วันนี้!!!

•  ฟรี ที่เก็บของส่วนตัว Biz Self Storage
•  ฟรี ที่จอดรถส่วนเพิ่ม
•  รับสิทธิพิเศษของแถมฟรี นาน 3 เดือน
•  ระยะเวลาโปรโมชัน วันนี้ - 31 พ.ค. นี้
THE TRENDY OFFICE

พื้นที่ให้เช่าเริ่มตั้งแต่ 20 - 800 ตรม.
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง